Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie

Bestwina, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina

      tel.: 032 21 571 21 fax: 32 214 13 73

tel. do przedszkola: 32 215 75 48 lub 530 393 666

e-mail: zspbestwina@bestwina.pl

Dyrektor: mgr Urszula Kraus

Wicedyrektorzy:  mgr Małgorzata Zawiła

                  mgr Lilla Czernek

 

 

Publiczne Przedszkole

 

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Kantego

 

Archiwum Szkoły Podstawowej

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Przedszkolu Publicznym w Bestwinie

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bestwinie
od 1 września 2020r.

Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bestwinie w roku szkolnym 2020/2021